علوم تجربی راهنمایی این وبلاگ جهت استفاده دانش آموزان و دبیران عزیز می باشد .امید است بتواند مکملی جهت درک بهتر این مباحث باشد. مدیر وبلاگ : محمد صمدی پور دبیر علوم تجربی راهنمایی سبزوار - خوشاب تلفن 09154452247 ایمیل msamadipoor@gmail.com http://oloomm.mihanblog.com 2019-09-21T04:08:39+01:00 text/html 2014-01-13T18:24:23+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور تصاویر متحرک بسیار زیبا http://oloomm.mihanblog.com/post/367 <div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/10/22/239341_335.gif"></div> text/html 2014-01-09T02:22:38+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور اینم بچه داری آقایون !!!!! ( طنز ) http://oloomm.mihanblog.com/post/366 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8107856300/68.gif" alt=""></div> text/html 2013-12-04T15:37:33+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور درباره گالیم http://oloomm.mihanblog.com/post/365 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><div style="text-align: left;"><img src="http://8pic.ir/images/s0klmdze9uw6m9pqjxd.jpg" style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: normal; text-align: center; width: 448px; height: 337px;"></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></font></span></div><font color="#990000">گالیم دارای نقطه ذوب 29.76 درجه سانتی گراد است و با حرارت دست ذوب&nbsp;</font></font></strong></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4" color="#990000">می شود.</font></strong></span></font></span><div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 51, 102);"><strong>گالیم عنصری است فلزی با عدد اتمی ۳۱٬در گروه IIIA و دوره چهارم جدول تناوبی جای دارد.جرم اتمی آن ۶۹٫۷۲٬ظرفیت آن ۲و ۳ ٬دارای دو ایزتوپ پایدار است .</strong></span></p></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 102);"><strong><br></strong></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></font></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><font size="4"><br>((اگر جوانی را به کسب تجربه های ارزشمند ، میان سالی را به تلاش سپری کنی، حسرتی برای پیری نخواهی داشت.))</font></strong></span></font></span> </div> text/html 2013-12-04T15:23:22+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور توصیه‌هایی برای کاهش ریفلاکس معده http://oloomm.mihanblog.com/post/364 <h1 align="center" style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></h1><h1 align="center" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://fa.parsiteb.com/images/normall/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87%2045.jpg" alt=""></h1><h1 align="center" style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></h1><h1 align="center" style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif">کاهش ریفلاکس معده</font></span></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"></p><p style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;برای همه ما پیش می‌آید که هر از گاهی دچار مشکلاتی مانند سوزش معده، درد شکم و ریفلاکس یا ترش کردن معده شویم. با این حال زمانی که مدام اسید و محتویات معده بالا می‌آید و سوزش معده هفته‌ای حداقل دو بار اتفاق می‌افتد احتمال دارد که دچار بیماری ریفلاکس معده یا RGO باشید.</span></p><p style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: right;">اگر این مشکل ادامه‌دار باشد مخاط مری آسیب می‌بیند و حتی ممکن است به عفونت پانکراس منجر شود.</div></span></p><h3 style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">به پهلوی چپ بخوابید</span></div></span></h3><p style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خوابیدن به پهلوی چپ باعث کاهش فشار روی معده می‌شود که همین هم باعث کاهش مشکل ریفلاکس معده می‌شود.</span></p> text/html 2013-04-25T06:10:12+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور دختری که بدنش هیچ استخوانی ندارد http://oloomm.mihanblog.com/post/363 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">استخوان عضو اصلی و نگه دارنده بدن در صورتی که دچار کوچکترین مشکلی شود زندگی سخت خواهد شد. حال فرض کنید کودکی بدون استخوان زندگی می کند و ارزوهای بزرگ دارد.</p><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">“جانلی مارتینز” ۴ساله دختر بچه ای است که زندگی را بامشکلی بزرگ آغاز کرده است. او از همان بچگی یک بیماری سخت داشت که باعث شد خانواده اش نیز دچار مشکلاتی برای نگهداری از آن شوند.</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></div><div style="text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><img title=" دختری که بدنش هیچ استخوانی ندارد+عکس" alt=" دختری که بدنش هیچ استخوانی ندارد+عکس" src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/13667876631.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></div></span> text/html 2013-04-25T06:08:13+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور فرصت http://oloomm.mihanblog.com/post/362 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7725175050/A484.jpg" alt="Inline image 7"></div> text/html 2013-04-18T08:20:53+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور سیب زمینی از کاشت تا برداشت http://oloomm.mihanblog.com/post/361 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; ">نام علمی‌سیب زمینی solanum tubersum می باشد (solanum&nbsp;برگرفته از كلمه لاتین به معنی "آرام بخش"است). سیب زمینی یک گیاه یک ساله از خانواده (solanacea) میباشد. گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل ها نیز جزو همین خانواده محسوب میگردند.&nbsp;<br>به گزارش سرویس اجتماعی صراط هندی ها در حدود هـزار سـال پـیـش نخـستـیـن مـــردمانی بودند که سیب زمـیـنــی را در آمریکای جنوبی در پرو کشت دادند. این توبرکولها از زمانی که اسپانیولیها به کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو ، بولیوی و شیلی قدم نهادند شناخته شدند و در قرن شانزدهم کشورهای انگلستان ، هلند ، اسپانیا ، ایتالیا و فرانسه از توبرکولهایی که از آمریکا آورده شده بود سیب زمینی را بدست آوردند. در آن زمان به علت عقاید و نظرات خاصی که علیه کشت سیب زمینی وجود داشت کشت آن رونق چندانی نیافت ولی پس از تبلیغات و فعالیتهایی که از طرف شخصی به نام Parmentier صورت گرفت کشت آن رونق و توسعه یافت تا امروز که به پایه کنونی رسیده است.</span> text/html 2013-04-03T13:32:01+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور به کلیه‌های خود آسیب نزنید! http://oloomm.mihanblog.com/post/360 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" color="#003300">کلیه‌ها یک جفت عضو داخل شکمی هستند که وظیفه اصلی آنها دفع مواد زائد مانند اوره، پتاسیم و سموم دیگر از بدن است.<br>&nbsp;کاهش عملکرد کلیه‌ها را اصطلاحا نارسایی کلیه (کم‌کاری کلیه، تنبلی کلیه) می‌نامند. در این حالت مواد زاید مانند اوره، کراتینین، پتاسیم، فسفر، اسیدها و حتی برخی از داروهای مصرفی در خون تجمع پیدا می‌کنند. تجمع این مواد منجر به بروز علائم مختلفی نظیر بی‌اشتهایی، احساس ضعف، تهوع، استفراغ، خارش، کاهش هوشیاری و تشنج می‌شوند.</font></span> text/html 2012-12-29T07:49:01+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور بعد چهارم در قرآن و فرضیه پارادوکس دوقلوهای انیشتین http://oloomm.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7600693652/111.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(0, 51, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; "><a href="http://s2.picofile.com/file/7600697739/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.ppsx.html" target="_blank" title=""><img height="40" hspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7512983224/download_icon1.gif" width="107" align="baseline" border="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></a></span></span></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7600697739/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.ppsx.html" target="_blank" title=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#006600">دانلود &nbsp;</font></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" color="#006600">&nbsp;</font>&nbsp;</span> &nbsp; &nbsp; <font class="Apple-style-span" color="#003300">حجم : &nbsp;3.6 &nbsp;مگابایت</font></div> text/html 2012-12-27T13:38:30+01:00 oloomm.mihanblog.com محمد صمدی پور راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها http://oloomm.mihanblog.com/post/358 <span style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#660000">تبدیل واحد های طولی:</font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" color="#000099"><span style="text-align: right;">* 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 اینچ = 400 / 25 میلیمتر *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 متر = 093 / 1 یارد *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 فوت = 333 / 0 یارد *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 فوت = 12 اینچ *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر *</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">* 1 فوت = 305 / 0 متر *</span></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">